Gunnbøhaugen Velforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter som til enhver tid ansees som relevant for fellesskapet. Gunnbøhaugen er navnet på setra som ligger på selve haugen. I området rundt er det ett eldre hyttefelt som teller ca. 30 hytter. Hyttefeltet ligger i Kongsberg kommune..